Byggprojekts­ledning

En kvinna i reflexväst står framför ett hus som byggs

Projektledare eller byggledare?

Vad är egentligen skillnaden mellan en projektledare och en byggledare?

Komplexiteten varierar mycket från ett projekt till ett annat, likaså varierar behovet av olika resurser i ett byggprojekt.

En projektledares roll är mer övergripande och inkluderar vanligtvis att samordna och sköta kontakten mellan beställare, konsulter och entreprenörer. Om det finns hyresgäster och pågående verksamhet att ta hänsyn till så sköter projektledaren även kontakten med dem. Projektledaren håller bygg-, ekonomi- och beställarmöten. Driver myndighetsfrågor framåt och bevakar ekonomi, tider och inköp. Byggledare är projektledarens förlängda arm i produktionen och är mer insatt i detaljfrågor och det dagliga arbetet på arbetsplatsen. Byggledaren driver produktionen och entreprenörer framåt, bistår projektledaren med dokument och underlag som behövs.

Båda rollerna är beroende av varandra så ett tätt samarbete är nödvändigt för att lyckas med projektet.

ett stort bygge med kranar

Hur vi jobbar

På ER Projektpartner har vi erfarna Projektledare och byggledare med den kunskap som krävs för att driva ditt projekt framåt.

Arbetet påbörjas genom att vi gemensamt tar fram en gränsdragningslista där du som beställare får en bra bild över ansvarsområden och vad som ska göras inom projektet. Oavsett projektets storlek, komplexitet eller roll vi har, så ingår det att hjälpa och göra det enklare för dig som beställare/byggherre att bevaka dina intressen och säkerställa så du får det som är beställt.

medarbetare vid bygge

Byggprojektledning

Behöver en komplett platsorganisation eller bara tillfällig stöttning i ett projekt? Inget projekt är för litet för oss. Varmt välkommen att kontakta oss på ER Projektpartner så får du hjälp av någon av våra kompetenta byggledare.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande