Välkommen till Er Projektpartner AB

Vi leder era projekt

Vi brinner för att leda projekt och resultaten kommer därefter. Med erfarenhet och ett öppet sinne utmanar vi de traditionella sätten att driva ett projekt på. Vi leder byggprojekt från start till mål och kan allt från små till stora projekt.

Tjänster

Precis som fastigheten måste arbetet ha på en stadig grund att stå på

Vi tar stolthet i att vara med våra kunder på hela resan från idé till invigning. Allt börjar med ordentlig efterforskning och research av projektet. Utan grundlig information i ryggen blir bygget ostrukturerat och det blir svårt att hålla deadlines och budget.

Vi vet vilka personer som behövs på vardera station och vid vilka tillfällen i processen för att allt ska flyta på utan onödiga hinder. Något vi tycker är både intressant och viktigt är att följa med i den tekniska utvecklingen och nya innovationer som kan underlätta och effektivisera arbetet. Vi är öppna för nya arbetssätt och metoder om vi ser att dessa kan hjälpa oss att uppnå målen mer effektivt.

Vi följer aldrig en färdig mall till punkt och pricka utan ser till att skapa anpassade planer till varje enskilt projekt. Nedan ser ni våra tjänster.

Person som planerar ett projekt

Innan projektet

 • Förstudier
 • Projektutveckling
 • Projekteringsledning
 • Kalkyl och inköp
 • Hyresgästanpassningar
En byggarbetsplats med arbetare i gula västar och blå hjälmar

Under projektet

 • CM-Projekt
 • Kontrollansvarig
 • Projektledning
 • Byggledning
 • Installationssamordning
En person som arbetar framför datorn och skriver ned någonting

Efter projektet

 • Dokumentation
 • Erfarenhetsåterföring
 • Eftermarknad