Projekterings­ledning

En person som arbetar framför datorn och skriver ned någonting

Tar ett helhetsgrepp om projektet i det tidiga skedet

För att ta fram färdiga ritningar till ett byggprojekt krävs ofta flera konsulter och projektörer inom olika byggdiscipliner. Det behövs en arkitekt för att sätta ramarna och visionen, en konstruktör för att säkerställa bärförmåga, en brandkonsult för brandsäkerheten, VVS-projektör för rör och luft samt en el-projektör för elen. I vissa byggprojekt behöver du som byggherre anlita konsulter i upp till 20 olika discipliner för att få fram färdiga ritningar för bygglov och produktion.

Projekteringen inleds med att byggherrens alla krav och önskemål om den blivande byggnaden preciseras, samt att alla förutsättningar och villkor som kan påverka den fortsatta projekteringen kartläggs. I projekteringen fastställs sedan byggnadens konstruktion, utförande och dess installationer vilket leder till att kompletta bygghandlingar inklusive ritningar och rumsbeskrivningar etc. kan tas fram.

Vi har erfarna projekteringsledare för att driva stora som små projekt från idé till färdig bygghandling och vi hjälper dig gärna med ditt byggprojekt.

någon dirigerar vid ett bygge

Projekteringsledning

Behöver du en projekteringsledare för att utveckla ditt projekt? Varmt välkommen att kontakta oss på ER Projektpartner så får du hjälp av någon av våra kompetenta projekteringsledare.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande