Kontroll­ansvarig

ett modellhus på en ritning

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten som kräver lov eller anmälan behöver i stort sätt alltid anlita en Kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. Kontrollansvarig kallades tidigare kvalitetsansvarig, men funktionen bytte namn 2011. Då infördes även krav att alla KA skulle vara certifierade.

Vad gör en kontrollansvarig?

Att vara kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen är ett både viktigt och utmanande arbete. Vi vet att en engagerad, erfaren och kunnig kontrollansvarig som gillar att samarbeta och att få alla att dra åt samma håll betyder mycket för ett projekt och dess framgång. En duktig och engagerad kontrollansvarig förenklar bygget och sparar i slutändan mycket pengar åt byggherren.

medarbetare vid ett bygge

ER Projektpartners kontrollansvariga

En kontrollansvarig behöver som sagt vara certifierad för att kunna kalla sig kontrollansvarig och åta sig ett uppdrag. För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Hos oss har vi certifierade kontrollansvariga både för projekt av normal art (N), samt för projekt av komplicerad art (K).

Till varje nytt projekt tar vi i samråd med beställaren fram en projektanpassad kontrollplan och bevakar att de dokument och handlingar som krävs för det aktuella ärendet är korrekta. Vi stöttar byggherren mellan lagar, föreskrifter, förordningar och tar fram en planering för hur kontrollarbetet ska ske i projektet. Ju tidigare vi kommer in i projektet desto bättre, helst redan vid idé och projekteringsstadiet.

Ritningar

Kontrollansvarig

Behöver du en kontrollansvarig i ditt projekt? Varmt välkommen att kontakta oss på ER Projektpartner så får du hjälp av någon av våra sakkunniga kontrollansvariga.

Namn

E-post

Telefonnummer

Meddelande