Uppbyggnaden av fastigheter på havsparken
Ett grönt hus i havsparken
Ett tomt nybyggt rum med vita väggar och stora fönster
En överblicksbild över fastigheterna på projektet havsparken

Brf Havsparken

Derome Husproduktion uppför 28 bostadsrätter i Täljöviken, Åkersberga kommun. Fastigheten är belägen i det nybyggda områden längst ut i Täljöviken och fastigheten är bland den sista som bebyggs i den fösta delen av hela utbyggnaden av Täljöviken.

Beställare: Derome

Roller i projektet: Beställarombud / Projektledare / Entreprenadingenjör

Uppdraget: Bestod av att omarbeta och anpassa husen till nya myndighetskrav. I samråd med totalentreprenören i utveckling och systemskedet togs två huskroppar fram med 28 lägenheter. Under totalentreprenaden i utförandeskedet verkade vi om beställarombud där vi bevakade beställarens intressen, hanterade projektekonomin, kundhantering, myndighetskrav samt gjorde regelbundna kvalitetskontroller av dokumentationen.

Tid: 2020 – 2023