Ett flygfoto av husen i stadspark Mariefred
Ett fönster på ett rött trähus
Innegården på fastigheterna i stadspark Mariefred
Ett ljusblått radhus i stadsparken Mariefred

Stadsparken Mariefred

Derome Husproduktion genomför en större stadsutveckling av Mariefreds stadskärna. När hela området är färdigt kommer det att finnas närmare 300 bostäder i den grönskande, genuina stadsdelen. Här samsas villor och radhus med bostadsrätter och hyreslägenheter.

Alla hus är byggda i trä och har försetts med detaljer som minner om en svunnen tid. Husen har en gedigen konstruktion och ett klimatskal och energiåtervinningssystem som ger låga driftskostnader.

Beställare: Derome

Roller i projektet: Projektledare / Projekteringsledare / Platschef /Byggledning

Uppdraget: Två medarbetare från ER Projektpartner har ingått i projektledningsorganisationen och arbetar med att både utveckla nya kommande projekt till att styra projektet under produktionsfasen. Arbetet består bland annat att verka som projekteringsledare i framtagandet av handlingar till det fortsatta utvecklingen av stadsdelen. Projektledare, platschef och byggledare i produktionen där arbetsuppgifterna bland annat varit att styra tidplaner, samordna entreprenörer, leda projektmöten, myndighetskontakter, projektekonomi med mera.

Tid: 2020 – 2023