Bild från ett projekt

Gästabudet 2

HSB Stockhom genomför en totalrenovering av fastigheten Gästabudet 2 i Vällingby. Byggnaden uppfördes 1956 och befintliga installationer behöver bytas ut. Byggnaderna helrenoveras med nya installationer, badrum och kök. Fasaderna tilläggs isoleras, och all yttre VA förnyas.

Beställare: HSB Stockhom

Roller i projektet: Projekteringsledare / Projektledare

Uppdrag: Som projekteringsledare i projektet ansvarar vi bland annat för att inventera och kartlägga befintlig byggnad och leda framtagandet av systemhandlingen inför upphandlingen av en totalentreprenad. I utförandeskedet bistår vi byggherren med en projektledare i projektets alla faser. Arbetet innefattar bland annat att ansvara över alla myndighetskontakter, projektekonomi, leda möten med mera.

Tid: 2022 – 2025