Blå färg
Ett antal lägenhetshus med solceller på taken

6 tips för lönsamma solceller

ER Projektpartner är din leverantör av tjänster för att du ska få ett lyckat och hållbart solcellsprojekt.

Brf Torparlyckan är ett radhusområde i Steninge som Bonava byggde klart 2020. Under 2023 valde bostadsrättföreningen att installera en solcellsanläggning.

Amanda Hjälm på ER Projektpartner.

Amanda Hjälm är byggledare på ER Projektpartner och var föreningens förlängda arm. Amanda hjälpte till med upprättande av kalkyl, upphandling av entreprenör, upprättande av kontrakt, Allmänna Föreskrifter (ABT06), kommunikation med medlemmarna och information gentemot entreprenören. Hon har varit föreningens ögon på plats och även bokat in och övervakat besiktningen.

Thomas Rundin på Solkraft Norden.

Thomas Rundin på Solkraft Norden tog fram lösningar som fungerade för hur husen ser ut på Brf Torparlyckan. T ex placerades solceller både på bostadshusen och förråden och för att slippa dragning i mark fick förrådens solceller även särskilda växelriktare.

Anderas Hansson på Solkraft Norden.

Tillsammans med kollegan Andreas Hansson har dom stor erfarenhet av att anpassa lösningar efter hur det ser ut på plats.

Amanda, Thomas och Andreas sammanfattar några punkter att ha koll på:

 1. Förstudie och beslut om genomförande:
  1. Vi bör först göra en förstudie för att utvärdera om solceller är lämpliga för fastigheten. Detta inkluderar att bedöma takets lämplighet, eventuella tillståndskrav och ekonomisk lönsamhet.
  2. Efter att vi har genomfört förstudien och fått nödvändiga tillstånd tar du ett formellt beslut om att genomföra solcellsprojektet.
  3. För en bostadsrättsförening hjälps vi åt att ta fram ett mer utarbetat underlag för alla medlemmar att ta ställning till. Vi håller i info-möten och deltar, om så önskas, under en eventuell stämma.
 2. Design och dimensionering:
  1. Nästa steg är att vi utformar solcellsinstallationen baserat på din fastighets specifika behov och förutsättningar. Detta innebär att bestämma vilken typ och antal solpaneler, deras placering på taket och hur systemet ska kopplas till fastighetens elnät. Anläggningen ritas i ett datorprogram som simulerar en uppskattad produktion med valda paneler och växelriktare, baserat på 10 års väderdata från väderstationer i ditt område.
 3. Inköp av entreprenad och utrustning:
  1. Entreprenörer eller installatörer handlas upp för att genomföra själva installationen av solcellssystemet.
  2. Eventuellt sker nu en revidering av utförandet och sedan är det dags att köpa solcellspaneler, växelriktare och övrig utrustning som behövs för installationen. Paneler och övrig hårdvara ska vara av senaste modell och från något av världens största tillverkare. Detta för att säkra kvalitet, livslängd, och bra garantivillkor.
 4. Installation:
  1. Installationsprocessen innefattar förberedelse av taket, montering av infästningar och solpaneler, installation av växelriktare och uppkoppling till fastighetens elsystem.
  2. Det är viktigt att arbetet utförs av certifierade och erfarna installatörer för att säkerställa att installationen uppfyller alla säkerhets- och kvalitetsstandarder.
 5. Efterkontroll och driftsättning:
  1. a)Efter att installationen är klar genomförs en noggrann efterkontroll för att säkerställa att solcellssystemet fungerar korrekt och effektivt.
  2. b)När systemet är godkänt av arbetsledare och behörig tekniker, testas och kontrollmäts växelriktare och strängar av elektriker för att säkra rätt gränsvärden och full funktion. En färdiganmälan skickas nu in till nätägaren av installatören. Efter ok kan solcellsanläggningen driftsättas och börja generera förnybar energi åt fastigheten.
 6. Underhåll och övervakning:
  1. Efter installationen sker regelbunden övervakning av solcellssystemet för att säkerställa optimal prestanda och långsiktig hållbarhet. Övervakning av systemet görs av respektive hushåll, av föreningen och av leverantören.

Genom att ha lite koll på punkterna och genom att ha erfarna projektledare, entreprenörer och installatörer lyckas du med ditt solcellsprojekt. Du kommer att dra nytta av solenergin och minskar både dina energikostnader och din miljöpåverkan.

Kontakta oss, så kommer vi på besök,

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner