Blå färg
 Stefan Forsberg

Energianalys/Smartfront

ER Projektpartner är din leverantör av tjänster för att du ska få ett underlag för klimatåtgärder.

Tillsammans skapar vi ett lönsamt projekt där vi hjälps åt med minskningen av utsläpp. Vi skapar ett projekt där vi bidrar till att uppfylla Sveriges och EU:s klimatmål. Genom dialog med era medlemmar ser vi till att det blir en lönsam, genomförbar och hållbar åtgärd. ER Projektpartner bevakar era intressen i samarbetet med entreprenörer och ser till att det blir en trygg resa från första idé till färdigt projekt.

En leverantör vi arbetat med är Fasadgruppen.

Deras arbete omfattar då en energianalys för att identifiera förbättringsområden, energiberäkningar för att bedöma investeringars lönsamhet, samt värmefotografering för att hitta smarta åtgärder för att minska kostnader och miljöpåverkan.

Utmaningar inkluderar att kontrollera isolering, ventilation, köldbryggor och fönsterläckage samt att säkerställa korrekt inställd ventilation och rimliga värmekostnader.

Åtgärderna behöver anpassas efter dina behov. Med ett helhetsperspektiv tar vi hänsyn till din boendemiljö och ekonomin i din fastighet.

Vi frågade Stefan Forsberg på Fasadgruppen vad han tycker är viktiga erfarenheter från tidigare projekt.

”Jo, vi har stora erfarenheter från vårt dotterbolag Smartfront. Där har vi träffat många fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Vi ser en risk i att ta till snabba åtgärder istället för att se till helheten. Det är av stor vikt att göra en bra analys oavsett vilken åtgärd eller åtgärder man sedan väljer.”

Genom att vi tillsammans arbetar med de frågeställningar som är relevanta för just din fastighet, ser vi till att det blir ett både framgångsrikt och smidigt projekt.

Kontakta oss, så kommer vi på besök,

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner