Blå färg
Daniel

Relining, kanaltätning/Repipe

ER Projektpartner är din leverantör av tjänster för att du ska få ett lyckat och hållbart projekt med slitna rör.

Inför renovering av ventilation och/eller avlopp i din fastighet är det många avväganden.

Ventilationskanaler kan vara svåråtkomliga och du behöver välja mellan ett fullt rörbyte och relining. ER Projektpartner åkte därför ut och träffade Repipe för att höra med dem. Repipe erbjuder lösningar för kanaltätning av ventilation, relining av avlopp, men också Smart VVC.

Smart VVC lät spännande, så vi började med att be Daniel Neuendorf, produktionschef på Repipe, att berätta mer om det. ”Det är en innovativ metod för varmvattencirkulation utan att behöva byta ut befintliga rör. Genom att använda en PEX-slang och cirkulationspump skapas en individuell cirkulation för varje lägenhet i fastigheten, vilket eliminerar risken för läckage och minskar energiförbrukningen. Smart VVC löser problem med bland annat lång väntetid på varmvatten och minskar risken för legionellabakterier utan att kräva omfattande ingrepp i fastigheten.”

Kanaltätning och relining brukar vara kostnadseffektiva metoder som ger nytt liv åt avlopp och ventilationssystem utan behov av rivning eller störande moment. Genom relining installeras nya avloppsrör inuti befintliga, vilket förlänger livslängden och minskar miljöpåverkan jämfört med traditionellt stambyte.

Kanaltätning förbättrar inomhusluft och minskar energikostnader genom att täta ventilationskanaler utan behov av rivning, vilket också minskar risken för hälsoproblem och ökar värdet på både fastigheten och din egen lägenhet.

Något som behöver utredas inför ett avloppsprojekt är om du ska välja byte eller relining. Daniel nämner lite olika avvägningar:

  1. Kostnad: Ett fullt rörbyte är vanligtvis dyrare än relining eftersom det kräver att alla befintliga rör ersätts helt. Relining kan vara mer kostnadseffektivt eftersom det inte kräver lika mycket material eller arbetskraft.
  2. Tid: Ett fullt rörbyte brukar ta längre tid att genomföra eftersom det innebär att alla gamla rör måste tas bort och ersättas. Relining är då snabbare eftersom det bara innebär att nya rör installeras inuti de befintliga rören.
  3. Störning för dig och dina grannar: Eftersom relining inte kräver lika mycket rivning och återuppbyggnad som ett fullt rörbyte, uppfattas det som mindre störande av de boende i fastigheten. Ni kan ofta bo kvar under reliningprocessen med minimal inverkan på er vardag.
  4. Miljöpåverkan: Vid de flesta utvärderingarna är relining mer miljövänligt eftersom det generellt producerar mindre avfall än ett fullt rörbyte. Relining bidrar till att bevara befintliga byggnadsmaterial istället för att de kastas och måste ersättas.
  5. Skick på befintliga rör: Om de befintliga rören är i gott skick och bara behöver små reparationer kan relining vara ett lämpligt alternativ. Men, betonar Daniel ”Om rören är i dåligt skick och ändå behöver bytas ut, kan ett fullt rörbyte vara mer fördelaktigt på lång sikt.”

Sammanfattningsvis bör din styrelses val av alternativ grundas på en noggrann bedömning av kostnader, tid, störning för boende, miljöpåverkan och skicket på befintliga rör.

Rådfråga gärna ER Projektpartner för att ta fram underlag för det bästa valet för ditt renoveringsprojekt.

Kontakta oss, så kommer vi på besök,

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner