Blå färg
Ett trapphus

10 tips för trapphusrenovering

ER Projektpartner är din leverantör av tjänster för att din Brf ska få stöd i ert trapphusprojekt.

Att fräscha upp sina trapphus är en tacksam uppgift. Det blir finare för alla och varje dag kan du och dina grannar njuta av resultatet.

Som med alla projekt är det bra med erfarenhet. Vi åkte och träffade Fredrik Kocsis på FM Stork Housing AB, som är specialister på trapphusrenoveringar. Vad för erfarenheter kan han dela med sig av?

Porträttbild på Fredrik

”Det är bra att höra sig för och få information från olika leverantörer. Så att du och resten av styrelsen är trygga när ni väljer er entreprenör. Vi är rätt självgående, men vid stora projekt är det bra att ha en professionell projektledare som kan hjälpa dig i projektets dagliga framdrift. Även trapphusprojekt innebär en hel del beslut för er som styrelse.

Jag har en liten komihåglista för mina kunder:

1) Planering och förberedelse: försök att planera renoveringsprocessen. Fundera på budget, tidslinje och mål för renoveringen. Be oss gärna om en detaljerad plan för arbetet.

2) Säkerhet: Säkerheten är viktig under renoveringsarbetet. Vi ska ju samsas i samma trapphus och det är viktigt att både arbetare och boende är skyddade mot eventuella risker och faror. Det kan vara byggnadsställningar, elarbeten och rivning av gamla täckskikt.

3) Tillstånd och regler: Innan arbetet påbörjas kollar vi tillsammans om det krävas tillstånd och om det finns specifika byggregler och föreskrifter.

4) Design och estetik: Renovering av trapphuset är ju en chans att få det snyggare. Vi får välja kulörer, material och belysning för att skapa en trevlig och välkomnande miljö. Vilken epok vill vi framhäva? Vill vi tillbaka till byggnadsåret, eller ska husets olika årsringar vara synliga?

5) Funktionalitet och användbarhet: Trapphuset ska inte bara vara vackert utan också funktionellt och användarvänligt. Vi kan förbättra tillgänglighet, säkerhet och bekvämlighet för alla som använder trapphuset. Det kan röra sig om rörelsestyrning av belysningen och dörröppnare för att underlätta för rullatorer och barnvagnar.

6) Materialval: Det brukar vara lönsamt att välja högkvalitativa och hållbara material som kommer att stå emot slitage och väderlek under lång tid.

7) Kostnader och budget: Renovering av ett trapphus kan bli dyrt, så det är viktigt att ha en realistisk budget och att hålla sig inom den. Det är användbart att tidigt få kostnadsuppskattningar från oss entreprenörer. Ta hjälp med att upprätta ett professionellt underlag och ta in priser från flera entreprenörer, innan du bestämmer sig för vilket företag du ska anlita.

8) Kommunikation med boende: Under renoveringsprocessen får du hjälp av oss att kommunicera regelbundet med de boende i fastigheten för att informera om renoveringsplanerna, eventuella störningar och hur och när arbetet kan påverka dem.

9) Miljöpåverkan: Renoveringar har en miljöpåverkan, så det är viktigt att överväga hållbara alternativ och metoder för att minska den negativa påverkan på miljön så mycket som möjligt.

10) Slutförande och eftervård: När renoveringsarbetet är klart är det viktigt att se till att trapphuset blir ordentligt rengjort och att eventuella småfel åtgärdats. Eftervården är avgörande för att säkerställa att renoveringen håller över tid. Boka in i er styrelsealmanacka när ni ska kalla till garantibesiktning, så att garantierna inte rinner ut i sanden!”

Vi tackar Fredrik för tipsen!

ER Projektpartner lotsar dig och din fastighet genom dina byggprojekt. Vi gör det genom att tidigt dela upp projektet i ett antal grindar, där du som styrelse fattar beslut om både helheten och de enskilda delarna. Varje del är väl avgränsad och innehåller en arbetsbeskrivning med information om teknik, ekonomi, miljö och eventuella myndighetsbeslut. Men också särskilt viktigt, förankring hos och information till medlemmarna. På så vis blir det resan trygg, hela vägen fram till färdigt projekt.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner