Blå färg
Ett fönsterbyte

Fönsterbyten

ER Projektpartner är din projektledare för att du som fastighetsägare ska få en trygg resa i ditt fönsterprojekt.

Noggrann planering är nyckeln till framgång. Först utvärderar vi tillsammans fastighetens behov och er ekonomi. Vi tar i dialog med er och andra inblandade fram lämpligt alternativ. Viktiga parter är boende, stadsbyggnadskontor och energirådgivare.

Vi tar fram ett underlag för entreprenörer att räkna på och sedan driver vi projektet i mål.

Efter att fönsterrenoveringen eller -bytet har genomförts sker en noggrann kontroll för att säkerställa att arbetet är korrekt utfört och att fönstren är tätt förseglade. Slutligen är regelbunden underhållskontroll avgörande för att förlänga fönstrens livslängd och bibehålla energieffektiviteten.

Vi åkte ut till Täby och träffade EPT AB för att höra lite om deras erfarenheter som entreprenör och fönsterleverantör.

EPT erbjuder helhetslösningar för fönsterbyten, men också för fasadrenoveringar och fasadsanering av bl a asbest. De jobbar hårt för att säkerställa smidiga processer och bra resultat.

De kan också erbjuda rådgivning och konsultstöd för att till exempel hantera sanering av asbest med trygghet och expertis. EPT kan även hjälpa med eternitsanering och miljöinventering.

Porträttbild på Lars

Vi frågade Lars Lindahl vad han tycker är viktiga erfarenheter från tidigare projekt.

”Förutom hårdvaran som själva fönsterbytet innebär är de mjuka värdena som kontakten med lägenhetsinnehavarna avgörande för en smidig entreprenad. Vår erfarenhet visar att goda relationer med lägenhetsinnehavare under entreprenadtiden är avgörande för helheten.”

”Vår erfarenhet är att man väntar för länge innan man börjar se över sitt fönsterbestånd. Som med allt underhåll är planering avgörande för god ekonomi och boendemiljö.”

”Känner man en osäkerhet inför hur man bedriver entreprenader är upphandling och projektledning avgörande för resultatet. Det är lätt att gå vilse bland regler och lagar.”

avgörande för resultatet. Det är lätt att gå vilse bland regler och lagar.” Vi tackar Lars för hans erfarenheter. Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner