Blå färg
Underhåll av ventilation

7 tips för en riktigt bra underhållsplan

ER Projektpartner är din leverantör för att du som fastighetsägare eller styrelseledamot i en bostadsrättsförening ska få en riktigt bra underhållsplan.

Att utarbeta en tydlig underhållsplan är bra hjälp för att hålla din fastighet i gott skick och för att undvika oväntade kostnader i framtiden.

Här är några steg ER Projektpartner kan hjälpa till med:

  1. Anlita professionell hjälp: Det är klokt att anlita en av ER Projektpartners erfarna byggingenjörer för att hjälpa till med att utarbeta underhållsplanen. Med yrkeskunnighet kan vi utföra en noggrann genomgång av fastigheten och bedöma behoven på ett objektivt sätt.
  2. Genomför en fastighetsinspektion: En noggrann inspektion av fastigheten är nödvändig för att identifiera aktuella och potentiella problem. Du behöver få med allt från tak, fasader, VVS-system, elsystem, hissar, till gemensamma utrymmen och grönområden.
  3. Prioritera underhållsbehoven: Efter att ha genomfört inspektionen är det viktigt att rangordna underhållsbehoven baserat på deras brådskande karaktär och kostnader. Det hjälper dig att planera och budgetera på ett effektivt sätt.
  4. Utarbeta en detaljerad plan: Underhållsplanen bör vara detaljerad och omfatta en tidslinje för när olika underhållsåtgärder ska utföras samt kostnader för varje åtgärd. Det är också viktigt att lägga undan pengar för oförutsedda utgifter.
  5. Kommunicera med dina grannar: Involvera de andra medlemmarna genom att kommunicera öppet om behovet av underhåll och de planerade åtgärderna. Det minskar risken för konflikter och ökar förståelsen för eventuella avgiftsförändringar.
  6. Uppdatera regelbundet: En underhållsplan är inte statisk utan bör ses över och uppdateras regelbundet. Det säkerställer att den fortsätter att möta dina behov och att den är anpassad till förändringar i fastighetens skick och omgivande förhållanden.
  7. Förankra den med din ekonomiska förvaltning: Genom att dela din plan med din ekonomiska förvaltning får du en lugnare utveckling av månadsavgiften.

Genom att ta få med alla punkterna på ett noggrant sätt när vi tar fram en underhållsplan kan vi tillsammans säkerställa långsiktig hållbarhet. Både för fastigheten och för alla boende.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner