Blå färg

Handla upp PL

ER Projektpartner är din projektledare för att du som fastighetsägare ska få en trygg resa i dina projekt.

Detta veckobrev handlar om hur du kan handla upp en projektledare som svarar mot dina behov.

För alla bostadsrättsföreningar är det förr eller senare dags för ett projekt. Det kan vara stora stambyten eller mindre trapphusrenoveringar. ER Projektpartner har hjälpt föreningar att komma i gång med projekt och flera av oss sitter själva i styrelsen för en bostadsrättsförening.

För mig som styrelsemedlem kan det bli en svår resa. Jag har personligt ansvar, men har inte alltid kunskaper från tidigare byggprojekt.

Genom att anlita en erfaren projektledare blir det ändå en trygg resa. Projektledaren kan agera som neutral person i dialogen som finns bland oss styrelsemedlemmar och kan senare också svara på projektfrågor från våra medlemmar. Men särskilt viktigt, projektledaren ska sitta på min och styrelsens sida av bordet under projektets gång.

Att anlita en kvalificerad projektledare är därför en viktig del av styrelsearbetet för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt och utförs inom budget och tidsramar.

Bra att tänka på är att jag, likväl som jag ska utvärdera olika entreprenörer och ta in priser från flera anbudsgivare, så ska jag också utvärdera olika projektledare.

Minst tre brukar vara praxis!

Det betyder att innan arbetet med mitt projekt startar, så har jag en hemläxa att göra. Som stöd kommer här fem steg för att enkelt handla upp en projektledare.

1) Vad vill jag ha hjälp med? Vad är våra behov?

Innan jag börjar leta efter en projektledare, så är det bra om jag har en idé om projektets omfattning, mål och krav. Har jag redan nu kunskaper om budget, tidsram, önskade resultat och eventuella specifika kompetenser som krävs?

2) Utvärdera projektledare

Jag gör en lista över potentiella projektledare genom att använda referenser från tidigare projekt, rekommendationer från andra bostadsrättsföreningar eller genom att leta på webben. Jag kan fråga mig tre saker:

  • Har de rätt kompetens?
  • Känner jag förtroende för dem? Det är viktigt att jag och övriga styrelsen träffar dem. Har de ett agerande som fungerar med mig, med min styrelse och med mina medlemmar?
  • Har de rätt kostnadsnivå?

Jag bedömer varje kandidats erfarenhet, kompetens och förmåga att hantera liknande projekt. Jag träffar dem på plats och ber om skriftlig dokumentation. Genom att be om referenser och granska tidigare arbete förstår jag deras lämplighet för mitt projekt.

3) Gör en enkel upphandlingsplan

Jag gör en plan med en beskrivning av kraven på projektledaren och en tidsram för att i styrelsen fatta beslut.

4) Förhandla om kontrakt och villkor

Som sista steg innan val av projektledare, ber jag om ett kontraktsförslag som tydligt visar projektets omfattning, ansvar, tidsramar, ersättning och eventuella andra villkor.

Kontraktet ska inkludera en tydlig beskrivning av projektledarens ansvar och befogenheter, samt en struktur för att lösa eventuella tvister som kan uppstå under projektets gång.

5) Följ upp och utvärdera

Efter att projektet har påbörjats är det viktigt att ha regelbunden uppföljning och utvärdering för att säkerställa att projektledaren utför sitt arbete enligt förväntningarna. Det är bra att tidigt sätta känslan av att vi sitter i samma båt.

Jag behöver därför en öppen kommunikation om att vi ska vara beredda på att göra justeringar eller vidta åtgärder om det behövs för projektets framgång.

Vi hoppas att dessa steg kan hjälpa till, för att enklare kan handla upp en kompetent projektledare för ett eller flera projekt. Att investera tid och resurser i att verkligen välja rätt projektledare gör stor skillnad.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner