Blå färg

OVK är en chans att få bättre koll

ER Projektpartner är din projektledare för att du som fastighetsägare ska få en trygg resa i dina projekt.

Det finns krav på OVK (obligatorisk ventilationskontroll) enligt lagstiftning och Boverkets byggregler. Anledningen är att det tidigare fanns en allvarlig situation med undermålig inomhusmiljö i många bostäder, skolor och andra lokaler.

OVK är därför obligatorisk för flerbostadshus och många andra typer av fastigheter för att säkerställa en god inomhusmiljö och en energieffektiv ventilation. Kontrollen utförs av en besiktningsperson med rätt behörighet och OVK-protokollet skickas till fastighetsägaren och till den lokala byggnadsnämnden.

Som styrelse i en Brf ansvarar du sedan att intyget anslås på väl synlig plats i byggnaden, till exempel i era trapphus eller era entréer.

Om inte ventilationen fungerar som den ska, kan ER Projektpartner ansvara för en utvärdering av vad som behöver göras, samt sedan handla upp och driva ett förbättringsprojekt. Vi träffar många ventilationsentreprenörer och låter våra kunder ta del av våra gjorda erfarenheter.

Häng med, när vi åker ut och träffar Ron Sjöblom på Luftkompaniet Sjöblom AB. Vi hör med honom vad du som styrelsemedlem kan tänka på inför en OVK-besiktning.

Ron

Luftkompaniet Sjöblom AB är ett etablerat installationsbolag med omfattande erfarenhet inom inomhusklimat. De har lång erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader. De arbetar inte bara med OVK, utan även med energiteknik, serviceavtal och samverkansprojekt.

Kan det vara idé att titta på fler saker när man ändå gör en OVK?

”Ja, det finns flera anledningar att utföra ytterligare kontroller. Det finns stora möjligheter att hitta samordningsvinster. Saker som du också kan fundera på är:

  • Säkerhetskontroller: Under en OVK-besiktning fokuserar vi främst på ventilationssystemet, men det kan vara en bra möjlighet att också kontrollera andra säkerhetsrelaterade system, som brandvarnare och branddörrar.
  • Underhållsbehov: Genom att kombinera OVK-besiktningen med andra kontroller kan du upptäcka behov av underhåll eller reparationer som kan vara relevanta för din fastighet.
  • Energieffektivitet: Vi kan utvärdera ventilationssystemets prestanda ur ett energiperspektiv och identifiera eventuella förbättringsmöjligheter för att öka energieffektiviteten i fastigheten. Så att du får lägre driftskostnader och sänkta utsläpp.
  • Inomhusmiljö: Trots att OVK-besiktningen fokuserar på ventilationen kan det vara värt att kontrollera andra faktorer som kan påverka inomhusmiljön, såsom fukt, mögel och luftkvalitet.
  • Långsiktig planering: Genom att göra ytterligare kontroller kan du få en bättre förståelse för fastighetens skick och behov, vilket är till hjälp för din långsiktiga underhållsplan.

Att kombinera OVK-besiktningen med andra relevanta kontroller ger en mer omfattande bild av fastighetens skick och behov, vilket är till nytta för både föreningen och dess medlemmar.”

Vi tackar Ron för hans erfarenheter.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner