Blå färg

Veckans trendspaning

ER Projektpartner är din projektledare för att du som fastighetsägare ska få en trygg resa i dina projekt.

Som styrelsemedlem i en brf jobbar du hårt med att se till att följa alla regler och krav. 

Den här veckan höjer vi blicken lite och kollar lite i spåkulan. Tror vi på kommande regel- och lagförändringar som påverkar drift och ekonomi? Vilka förändringar kan tänkas komma?

Ron

John William Waterhouse "The Crystal Ball"

Hör gärna av dig till ER Projektpartner så hjälper vi till att sortera vad du behöver fokusera på. T ex om det är sådant som redan borde gjorts, vad som är mest rimligt att ta höjd för eller vilka åtgärder som ger mest för pengarna.

 1. Energideklaration och energikrav?
  Tror vi att det kommer skärpta krav på energiprestanda för byggnader? För att minska energiförbrukningen och uppnå olika klimatmål?
 2. Laddinfrastruktur för elbilar?
  Tror vi att det kommer fler krav på att installera laddning för elbilar? 
 3. Andrahandsuthyrning?
  Allmännyttan har ju arbetat mycket med frågan om andrahandsuthyrning. Tror vi på ny lagstiftning så att andrahandsuthyrning i bostadsrättsföreningar påverkas, inklusive krav på tillstånd och maximala hyresnivåer?
 4. Årsredovisning och revision?
  Senaste åren har ju nya krav kommit på vad som ska framgå av årsredovisningen. Tror vi att det kommer strängare krav på transparens och redovisning? Senaste räntesvajet har ju gjort oss alla medvetna om vad en hög belåning kan innebära. Kan det komma nya regler för att säkerställa att föreningarnas ekonomiska rapporter är korrekta med ännu tydligare information om föreningens ekonomi?
 5. Dataskydd och GDPR?
  Kommer vi att behöva ändra våra rutiner? Kan förändringar i reglerna påverka hur vi hanterar våra medlemmars personuppgifter? Behöver vi anpassa hur vi kommunicerar med medlemmarna?
 6. Tillgänglighetskrav?
  Idag rapporterar entreprenörer att kommuner ställer avvikande tillgänglighetskrav. Kommer den trenden att fortsätta, eller tror vi att det kommer att samordnas mer och att vi samtidigt stärker möjligheten för alla att t ex ta sig fram?
 7. Brandsäkerhet?
  Vi har ju bistra erfarenheter från bristande brandsäkerhet. Vi kommer ihåg bilderna från London, när fasaden på ett flerbostadshus hade bristande säkerhet och började brinna. Tror vi att det kommer skärpta brandsäkerhetsregler? 
 8. Hållbarhetsredovisning
  Kommer det nya krav på att bostadsrättsföreningar om att rapportera om hållbarhetsarbete och miljöpåverkan? Ska vi samla in och rapportera data om energi- och vattenanvändning, avfallshantering och liknande?

Tveka inte att höra av dig ifall du vill steget ligga före.

Kontakta oss, så kommer vi på besök

Vänliga hälsningar,
ER Projektpartner