Bild från ett projekt
Bild från ett projekt
Bild från Sperlingens Backe 45

Sperlingens Backe 45

Vasakronan genomför en om- och tillbyggnad av fastigheten Sperlingens Backe 45, med adress Stureplan 2. Byggnaden uppfördes 1896–1897 och ritades av arkitekterna Kasper Sahlin och Gustaf Lindgren. Byggnaden helrenoveras, byggs till och fasaderna återskapas till originalutseende. Efter tillbyggnaden blir arean ca 5365m2 BTA och ca 3765m2 LOA. Alla installationssystem byts ut för att skapa energieffektiva och attraktiva lokaler för kontor och restaurangverksamhet. Hela projektet andas ett högt antikvariskt bevarandekrav och byggnaden certifieras enligt LEED Platinum i LEED Core and Shell.

Beställare: Vasakronan

Roller i projektet: Platschef / Byggledning / Entreprenadingenjör

Uppdrag: Tre medarbetare från ER Projektpartner ingår i projektledningsorganisationen och arbetar med att styra projektet under produktionsfasen. Arbetet består bland annat av att styra tidplaner, samordna entreprenörer, leda projektmöten, sammanställa underlag till LEED Platinum certifieringen av byggnaden, projektekonomi med mera.

Tid: 2020 – 2023